REGULAMIN


Prosimy o zapoznanie się z zasadami, które obowiązują w naszym ośrodku. Pozwolą one Państwu jak również i nam uniknąć wszelkich nieprzyjemnych sytuacji i pomogą uczynić Państwa pobyt w Zakopanem miłym i przyjemnym.

§ 1. Doba w naszym obiekcie rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu a kończy o godz. 11.00 w dniu wyjazdu.

§ 2. Prosimy o przyjazd najpóźniej do godziny 22.00, gdyż nie prowadzimy całodobowej recepcji. W przypadku ewentualnego opóźnienia w przyjeździe prosimy o wcześniejsze poinformowanie nas o tym fakcie.

§ 3. W przypadku rezerwacji noclegów wraz z wyżywieniem, jeżeli nie ustalono inaczej, opłata naliczana jest od obiadokolacji w dniu przyjazdu a kończy się śniadaniem w dniu wyjazdu.

§ 4. Prosimy o zachowanie ciszy nocnej od godz. 22 .00 do godz. 06.00

§ 5. Każdorazowo prosimy aktualnego Najemcę o sprawdzenie stanu technicznego wynajmowanego pokoju oraz wszelkich urządzeń znajdujących się w najmowanym pomieszczeniu. Wszelkie odkryte wady tuż przed rozpoczęciem użytkowania pokoju należy natychmiast zgłaszać gospodarzowi. Ewentualne szkody niezgłoszone jako istniejące przed rozpoczęciem użytkowania pokoju a także te powstałe na skutek złego użytkowania będą przypisane aktualnemu Najemcy, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej w celu pokrycia ewentualnych szkód.

§ 6. Na terenie ośrodka prosimy o zachowanie zgodne z istniejącymi normami etycznymi oraz zasadami koleżeńskiego współżycia. Spożywanie alkoholu w ilościach nie powodujących zagrożenia życia, zdrowia, nie narażających na zniszczenie cudzego mienia oraz nie powodujących zbyt głośnego zachowania.

Palenie papierosów tylko w specjalnie wyznaczonych do tego celu miejscach na zewnątrz budynków (np. na balkonach) ! Kategoryczny zakaz palenia w wewnątrz budynków !

§ 7. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa prosimy o nieużywanie w pokojach grzałek i grzejników elektrycznych nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju.

§ 8. Dla zapewnienia komfortu wszystkim naszym Wczasowiczom w naszym ośrodku szczególnie nie zezwalamy na:
  • zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki bez zgody gospodarzy budynków,
  • zapraszanie i przyjmowanie gości (osób nie będących klientami ośrodka) w pokojach bez zgody gospodarzy,
  • zachowanie które zakłócałoby spokojny pobyt innych gości. W takim przypadku Właściciel oraz pracownicy mogą odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.
  • zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
  • chodzenie w butach narciarskich po klatce schodowej oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.

§ 9. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc , a następnie zniszczone.

§ 10. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych Gości naszego ośrodka.

§ 11. Bardzo prosimy o dokonanie czynności rozliczeniowo-meldunkowych bezpośrednio po przyjeździe i wprowadzeniu się do wynajmowanego pokoju. Pozostałą należność za pobyt prosimy uregulować w dniu przyjazdu a najpóźniej do godz. 12.00 w następnym dniu po przyjeździe.

§ 12. W przypadku wcześniejszego wyjazdu z przyczyn niezawinionych przez nas, kwota za pozostałe niewykorzystane dni pobytu w ramach rezerwacji nie jest zwracana. Podobnie ma się sprawa z zamówionym, a niewykorzystanym posiłkiem.

§ 13. Posiłki wydawane są w następujących godzinach:
- śniadania – 7.30 – 10.00 ( dla Gości wybierających się na dalsze wycieczki istnieje możliwość wcześniejszego przyjścia na śniadanie, wystarczy dzień wcześniej zgłosić taką chęć),
- obiadokolacje -  16.30 – 18.30.
W przypadku rezygnacji z posiłku bądź ewentualnego przewidywanego spóźnienia bardzo prosimy o telefoniczne poinformowanie nas o tym fakcie.

§ 14. Prosimy o zmianę obuwia oraz dbanie o czystość.

§ 15. W celu pełnej rezerwacji konieczna jest wpłata zadatku

Dziękujemy za wyrozumiałość i życzymy miłego wypoczynku.